menu
RSBC Českomoravský nemovitostní fond

RSBC Českomoravský nemovitostní fond

RSBC Českomoravský nemovitostní fond

RSBC Českomoravský nemovitostní fond SICAV, a.s., je fondem kvalifikovaných investorů. Fond je primárně zaměřen na zavedený český trh s komerčními nemovitostmi. Zřizovatelem fondu je skupina RSBC. Správcem fondu je AVANT investiční společnost, a.s.

Pro zajištění diverzifikace je Fond zaměřen nejen na logistické areály, ale rovněž usiluje o získání dalších typů komerčních nemovitostí. Management Fondu se zaměřuje na nemovitosti, které budou mít potenciál pro zvýšení obsazenosti nebo zvýšení příjmu z pronájmu prostřednictvím aktivní správy asset managementu. Klientům přinášíme konzervativní investici s atraktivním výnosem, a zároveň úlevu od starostí spojených se správou majetku.

Atraktivní výnos z prosperujících nemovitostí 5,7 % ročně.
Kvalitní investiční nemovitosti představují pro fond konstantní přítok peněz v podobě nájemného, což patří mezi klíčové výhody realitních aktiv.

Lukrativní nemovitost pracuje za vás.
Disponujeme bohatými zkušenostmi s investicemi do nemovitostí. Klientům nabízíme komplexní profesionální služby spojené s akvizicí, správou a prodejem nemovitostí. Vaši nemovitost aktivně spravujeme a vaše výnosy zvyšujeme např. formou pronájmu, prodejem služeb nebo zvelebováním společných prostor.

Nemovitosti představují stabilní a reálnou hodnotu.
Investice do nemovitostí mají stále zajímavý růstový potenciál, ať už se jedná o byty, činžovní domy, obchodní prostory či logistická centra.

Počáteční majetek Fondu tvoří Celní a logistické centrum Zdiby, které je vlastněno společností Zdiby Logistic Centre, a.s.,

7882 m2 NÁJEMNÍCH PLOCH

USTÁLENÁ STRUKTURA NÁJEMCŮ

AKTUÁLNÍ OBSAZENOST AREÁLU 94,4 %

PŘEDSTAVENÍ SPRÁVCE FONDU
AVANT investiční společnost, a.s. se specializuje na zakládání a správu fondů kvalifikovaných investorů. V posledních třech letech se stal AVANT nejdynamičtěji rostoucí investiční společností v České republice a v současnosti se jedná o největší investiční společnost na trhu fondů kvalifikovaných investorů vůbec. AVANT spravuje 50 fondů s celkovou hodnotou majetku přes 24,3 mld. Kč (k 31.12.2017).