menu
Bauer Technics

Bauer Technics

Bauer Technics

BAUER Technics s.r.o. je inženýringová společnost dodávající na klíč komplexní projekty pro oblast živočišné výroby (zejména farmy pro chov prasat, skotu a drůbeže). Export představuje více než 80 % dodávek společnosti. Podíl vlastní výroby na dodávkách činí 10–20 %.

Dodávky společnosti směřují zejména do Ruska, Běloruska a dalších postsovětských zemí, kde je stále velký nedostatek produkce masa a masných výrobků a investice v zemědělství jsou legislativně i finančně (dotace) podporovány státními a regionálními autoritami. Významné referenční projekty byly v posledních dvou letech realizovány zejména v Bělorusku (projekt Borisov I. a II.) a na Slovensku (projekt DSA). V těchto dvou zemích jsou nasmlouvány další projekty.

Součástí nabídky společnosti zpravidla bývá i zajištění financování realizace stavby, což je s ohledem na úrokové sazby v cílových zemích nezanedbatelná konkurenční výhoda a zpravidla bývá standardním požadavkem klienta. Pojištění neobchodních rizik financování (česká banka půjčuje bance klienta) poskytuje EGAP, případně slovenská Exim Banka.

WWW.BAUER-TECHNICS.COM