menu
Odpovědnost

Odpovědnost

ZISK MÁ MNOHO PODOB

Slovo filantropie znamená v původním významu láska k člověku a v této podobě nejlépe vystihuje náš přístup. Nepovažujeme aktivity v oblasti společenské odpovědnosti za jednosměrné pomáhání, vnímáme je jako nedílnou součást naší činnosti, která umožňuje růst nejen našim partnerům, ale i nám samotným. Jsme vděční, že máme možnost podílet se na mimořádných projektech s mimořádnými lidmi.

K filantropii přistupujeme z pragmaticky obchodního hlediska. Naším záměrem není pouze donátorství prostředků potřebným příjemcům či oblastem, ale usilujeme zejména o vytvoření takových struktur, které budou následně dlouhodobě samostatně udržitelné.
Robert Schönfeld je držitelem titulu Sociálně prospěšný podnikatel roku 2012 udělovaného EY.
Odpovědnost

International School of Music and Fine Arts Prague

 

Robert Schönfeld, CEO skupiny RSBC, založil v roce 1998 v Praze mezinárodní uměleckou školu International School of Music and Fine Arts. Tato škola je špičkovým vzdělávacím zařízením pro české i mezinárodní studenty. Její osnovy vycházejí z progresivních a zábavných metod, které umožňují dětem i dospělým zažívat radost z realizace jejich tvůrčího potenciálu. Základním konceptem školy bylo podpořit a zapojit do pedagogického sboru učitelů ty nejtalentovanější české inteprety, což se díky flexibilním rozvrhovým podmínkám školy úspěšně podařilo. Účelem otevření mezinárodní školy se zaměřením na výuku hudby, tance a výtvarného umění byla snaha nabídnout vzdělání na nejvyšší úrovni nejen těm, kteří usilují o profesionální kariéru, ale i těm, které jednoduše těší věnovat se hudbě a umění pod špičkovým vedením. Škola propojuje své studenty se skvělými českými i zahraničními interprety také v rámci svých koncertů a tanečních představení, na kterých studenti a profesionální umělci vystupují společně. Během své více než dvacetileté existence na škole studovalo více než 10 000 žáků a uskutečnilo se více než 680 koncertů, tanečních vystoupení a výtvarných výstav.

 

www.musicschoolprague.com VÍCE

 

 

Odpovědnost

RSBC je dlouhodobým partnerem PKF – Prague Philharmonia

 

PKF — Prague Philharmonia vznikla v roce 1994 z iniciativy dirigenta Jiřího Bělohlávka pod názvem Pražská komorní filharmonie. Dnes patři mezi nejrespektovanější nejen české, ale i světové orchestry, což potvrzují pravidelná zahraniční turné a nahrávací projekty pro nejrenomovanější světová vydavatelství. Roli zakladatele převzal po Jiřím Bělohlávkovi pan Robert Schönfeld, který současně zastává pozici předsedy dozorčí rady a ještě jako student Akademie múzických umění v Praze v orchestru příležitostně vypomáhal jako hráč prvních houslí. Od počátku sezony 2015–16 je jejím hudebním ředitelem a šéfdirigentem Emmanuel Villaume. Francouzský dirigent Emmanuel Villaume dirigoval během své kariéry vystoupení s těmi nejprominentnějšími operními soubory a symfonickými orchestry z celého světa. V současné chvíli zastává pozici hudebního ředitele Opery v Dallasu, pravidelně hostuje v Metropolitní opeře v New Yorku nebo Královské opeře Covent Garden v Londýně.

 

www.pkf.cz