menu
senior management

senior management

Robert Schönfeld

Robert Schönfeld

Předseda představenstva
Chief Executive Officer

rschoenfeld@rsbcgroup.com

SÍDLO PRACOVIŠTĚ
Praha

VSTUP DO SPOLEČNOSTI
1998

KOMPETENCE

 • strategické řízení skupiny RSBC
 • vyhledávání nových obchodních příležitostí
 • mezinárodní strategické vztahy s partnery

PROFESNÍ ZKUŠENOSTI >

Tomáš Murtinger

Tomáš Murtinger

Chief Financial Officer
 

tmurtinger@rsbcgroup.com

SÍDLO PRACOVIŠTĚ
Praha

VSTUP DO SPOLEČNOSTI
2020

KOMPETENCE

 • zodpovědnost za kapitálovou strukturu skupiny a cash management
 • bankovní financování
 • korporátní finance
 • exekutivní řízení vybraných projektů
Martin Vrecion

Martin Vrecion

Chief Legal and HR Officer
 

mvrecion@rsbcgroup.com

SÍDLO PRACOVIŠTĚ
Praha

VSTUP DO SPOLEČNOSTI
2019

KOMPETENCE

 • interní a externí právní služby
 • stuktura skupiny a korporátní záležitosti
 • podpora obchodu a akvizičních projektů
 • HR

PROFESNÍ ZKUŠENOSTI >

Adéla Pittsová

Adéla Pittsová

Chief Investor Relationship Officer
 

apittsova@rsbcgroup.com

SÍDLO PRACOVIŠTĚ
Praha

VSTUP DO SPOLEČNOSTI
2014

KOMPETENCE

 • strategické řízení vztahů s investory
 • řízení vztahů s obchodníky s cennými papíry
 • zodpovědnost za divizi Marketing

PROFESNÍ ZKUŠENOSTI >

Petr Oršulík

Petr Oršulík

Chief Operations Officer
 

porsulik@rsbcgroup.com

SÍDLO PRACOVIŠTĚ
Praha

VSTUP DO SPOLEČNOSTI
2021

KOMPETENCE

 • zodpovědnost za chod skupiny z pohledu operací, procesů a postupů
 • zabezpečení každodenního fungování skupiny
 • koordinace vnitřních záležitostí skupiny
 • provádění dlouhodobých a krátkodobých organizačních plánů

PROFESNÍ ZKUŠENOSTI >

Václav Brož

Václav Brož

Partner
Private Equity

vbroz@rsbcgroup.com

SÍDLO PRACOVIŠTĚ
Praha

VSTUP DO SPOLEČNOSTI
2021

KOMPETENCE

 • vyhledávání a realizace nových investičních projektů
 • provozní restrukturalizace stávajících investic
 • strategie a business development
 • průmyslová organizace

PROFESNÍ ZKUŠENOSTI >

Jan Konopásek

Jan Konopásek

Chief Project Management & Compliance Officer

jkonopasek@rsbcgroup.com

SÍDLO PRACOVIŠTĚ
Praha

VSTUP DO SPOLEČNOSTI
2020

KOMPETENCE

 • exekutivní řízení a podpora vybraných projektů
 • zajišťování souladu činnosti organizace s platnou legilativou a vnitřními předpisy
 • poradenství v oblasti compliance rizik a komunikace s orgány dozoru

PROFESNÍ ZKUŠENOSTI >