menu
Odpovědnost

Odpovědnost

ZISK MÁ MNOHO PODOB

Slovo filantropie znamená v původním významu láska k člověku a v této podobě nejlépe vystihuje náš přístup. Nepovažujeme aktivity v oblasti společenské odpovědnosti za jednosměrné pomáhání, vnímáme je jako nedílnou součást naší činnosti, která umožňuje růst nejen našim partnerům, ale i nám samotným. Jsme vděční, že máme možnost podílet se na mimořádných projektech s mimořádnými lidmi.

K filantropii přistupujeme z pragmaticky obchodního hlediska. Naším záměrem není pouze donátorství prostředků potřebným příjemcům či oblastem, ale usilujeme zejména o vytvoření takových struktur, které budou následně dlouhodobě samostatně udržitelné.
Robert Schönfeld je držitelem titulu Sociálně prospěšný podnikatel roku 2012 udělovaného EY.
 

International School of Music and Fine Arts Prague je mezinárodní umělecká škola, založená Robertem Schönfeldem v Praze roku 1998. Instituce je špičkovým vzdělávacím zařízením pro české i mezinárodní studenty. Její osnovy vycházejí z progresivních a zábavných metod, které umožňují dětem i dospělým zažívat radost z realizace svého tvůrčího potenciálu. Účelem této instituce se zaměřením na výuku hudby, tance a výtvarného umění je snaha nabídnout vzdělání na nejvyšší úrovni nejen budoucím profesionálům, nýbrž každému, koho těší věnovat se umění pod špičkovým vedením. Naší školou již prošlo více než 10 000 studentů. www.musicschoolprague.com

 

Skupina RSBC patří k dlouhodobým partnerům orchestru PKF - Prague Philharmonia, jenž byl založen roku 1994 z iniciativy dirigenta Jiřího Bělohlávka coby těleso sestavené z mladých absolventů hudebních škol. Pražská komorní filharmonie se postupně zařadila do okruhu předních orchestrů České republiky a vybudovala si renomé i v zahraničí. Účastní se mezinárodních hudebních festivalů, vystupuje v předních světových sálech a je pravidelným partnerem věhlasných dirigentů a sólistů.
www.pkf.cz