menu
PACTIO INVEST

PACTIO INVEST

Jsme soukromý investiční boutique zaměřující se na projekty a poradenství ve vybraných oborech z oblasti výroby a služeb. Vyhledáváme příležitosti v podobě investic do malých a středních firem, poskytujeme růstový kapitál nebo finanční prostředky pro refinancování a s partnery sdílíme naše mnohaleté zkušenosti v oblastech strategického řízení firem, financování a provozních restrukturalizací.

Zajímají nás zejména investice do malých a středních firem, které mají perspektivní výrobky nebo silné produktové portfolio. Preferovanými obory jsou nemovitosti, průmyslová výroba, zemědělství, zdravotnictví, finance a oblast pohledávek. Obvyklá výše potřeby vlastního kapitálu na jeden projekt zpravidla nepřevyšuje částku 5 mil. eur. Základní kapitál společnosti představují soukromé prostředky dlouhodobého charakteru, investiční horizont transakcí proto není limitován povahou financování. Při iniciaci projektů jsme flexibilní ohledně struktury transakcí.

Kromě České republiky aktivně vyhledáváme a realizujeme investice i v jiných zemích střední a jihovýchodní Evropy. V oblasti fúzí a akvizic jsme schopni poskytnout partnerům konzultační a poradenské služby i ve Slovinsku a Chorvatsku.

PACTIO INVEST
LEVITICUS CARDIO
LEVITICUS-CARDIO.COM

Leviticus Cardio je izraelský start-up, jenž disponuje technologií pro indukční nabíjení srdečního implantátu. Společnost vyvinula a úspěšně otestovala inovativní technologii, jejímž cílem je výrazně snížit pravděpodobnost komplikací (infekcí) po transplantaci umělého srdce a současně podstatně zvýšit komfort pacientů, kteří musí tento zákrok podstoupit. Po klinických studiích na zvířatech byla technologie koncem roku 2018 úspěšně voperována prvnímu člověku s vážnými problémy, který se díky ní dočkal srdce od lidského dárce. V současné době společnost zvažuje možnosti spolupráce nebo spojení se s některým z výrobců umělých srdečních implantátů.

PACTIO INVEST
MEDICEM
MEDICEM.COM

Společnost MEDICEM Group se zabývá vývojem, výrobou a distribucí inovativních zdravotnických výrobků. Zaměřuje se zejména na oblasti gynekologie a oftalmologie. Firma se nyní soustředí na penetraci trhu v USA, kde by chtěla prostřednictvím vlastní distribuční sítě výrazně zvýšit tržní podíl svých prostředků pro preindukci porodu, které jsou žádané zejména díky svojí bezpečnosti a predikovatelnosti. Veškeré know-how společnosti je založené na českém výzkumu realizovaném českým týmem odborníků. Skupina RSBC se projektu účastní prostřednictvím své investice do společnosti Pactio Invest. 

PACTIO INVEST
SIMPLECELL
SIMPLECELL.EU

Společnost SimpleCell Networks je držitelem výhradní licence pro provozování sítě internetu věcí technologie Sigfox na území ČR a pro podnikání tak využívá brand Sigfox Česká republika. V současné době pokrývá síť 96 % české populace. Řešení na technologii Sigfox však nejsou limitována hranicemi České republiky. Sigfox funguje v 67 zemích světa, které tvoří 90 % celosvětového HDP a pokrývá zde miliardu lidí. Skupina SimpleCell drží majetkové podíly i v operátorech sítě internetu věcí ve Švýcarsku, Rakousku a Slovensku. Typickými klienty, kteří využívají technologii Sigfox jsou společnosti působící v oblastech energetiky, vodárenství, pojišťovnictví, logistiky, zabezpečení objektů, facility managementu a další. VÍCE

Skupina RSBC se projektu účastní prostřednictvím své investice do společnosti Pactio Invest.

PACTIO INVEST
EG ENGINEERING
EGENGINEERING.CZ

Společnost EG Engineering se zaměřuje na projektování, řízení a dodávky investičních celků v energetice, plynu, odpadovém hospodářství a průmyslové infrastruktuře. Projekt je založen na dlouholetých manažerských a odborných zkušenostech týmu, jenž byl za účelem realizace investičního záměru vytvořen. Skupina RSBC se projektu účastní prostřednictvím své investice do společnosti Pactio Invest.

PACTIO INVEST
REALITNÍ PROJEKT DOLNÍ BŘEŽANY
NOVEBYTYBREZANY.CZ

V říjnu 2017 jsme převzali developerský projekt Centrum Dolní Břežany, jehož součástí je dům o 21 bytových jednotkách s 1000 m² retailového prostoru v přízemí nemovitosti a 36 retailových jednotek lemujících nově vzniklé centrum Dolních Břežan. Jde o lokalitu se silnou poptávkou po novém bydlení a po související infrastruktuře. Prodej dokončených bytů byl zahájen počátkem roku 2018, většina nebytových prostor již byla pronajata. Skupina RSBC se projektu účastní prostřednictvím své investice do společnosti Pactio Invest.