menu
Petr Oršulík

senior management

Petr Oršulík

Petr Oršulík

Chief Operations Officer
 

porsulik@rsbcgroup.com

SÍDLO PRACOVIŠTĚ
Praha

VSTUP DO SPOLEČNOSTI
2021

KOMPETENCE

  • zodpovědnost za chod skupiny z pohledu operací, procesů a postupů
  • zabezpečení každodenního fungování skupiny
  • koordinace vnitřních záležitostí skupiny
  • provádění dlouhodobých a krátkodobých organizačních plánů

PROFESNÍ ZKUŠENOSTI

Petr má dlouholeté zkušenosti na manažerských pozicích ze skupiny PPF, dále pak z Komerční banky, Českých drah, Řízení letového provozu apod. Před příchodem do RSBC pracoval jako poradce / konzultant v oblasti ekonomiky, organizace a řízení. V rámci své profesní praxe působil dlouhá léta v pozicích členů představenstev, dozorčích rad a jiných exekutivních rolích v oblastech průmyslu, financí, pojišťovnictví i dopravy. Má zkušenosti s řízením procesů ve společnostech, s rozvojem nových příležitostí, procesů a projektových záměrů.