menu
Jan Konopásek

senior management

Jan Konopásek

Jan Konopásek

Chief Project Management & Compliance Officer

jkonopasek@rsbcgroup.com

SÍDLO PRACOVIŠTĚ
Praha

VSTUP DO SPOLEČNOSTI
2020

KOMPETENCE

  • exekutivní řízení a podpora vybraných projektů
  • zajišťování souladu činnosti organizace s platnou legilativou a vnitřními předpisy
  • poradenství v oblasti compliance rizik a komunikace s orgány dozoru

PROFESNÍ ZKUŠENOSTI

Jan má více než 20letou praxi ve finančním sektoru. Má manažerské zkušenosti z oblasti korporátního compliance, s řízením strategických projektů zaměřených na nastavování změn a procesů napříč organizací. Před příchodem do skupiny RSBC pracoval pro skupinu Generali jako Data Protection Officer, pro společnosti skupiny v České republice zajišťoval implementaci a kontrolu souladu organizace s GDPR a komunikaci s orgány dozoru. Působil v poradenské roli pro vedení společnosti a zastupoval Generali v rámci České asociace pojišťoven.