menu
BAUER TECHNICS oznamuje změnu ve vedení společnosti

Tiskové zprávy

BAUER TECHNICS oznamuje změnu ve vedení společnosti

Inženýringově-výrobní společnost BAUER TECHNICS oznamuje, že dosavadní člen představenstva a obchodní ředitel Karel Líkař není od 1. ledna 2017 členem  vrcholového vedení společnosti.

Na základě žádosti Karla Líkaře, a po vzájemné dohodě, dochází k úpravě formy spolupráce mezi společností BAUER TECHNICS a Karlem Líkařem, který od 1. ledna 2017 nevykonává funkci ve statutárním orgánu společnosti BAUER TECHNICS a.s. (člen představenstva) a též nezastává pozici obchodního ředitele. Veškeré pravomoci za řízení obchodního úseku dočasně přebírá předseda představenstva společnosti Pavel Rampír.  

Společnost bude s Karlem Líkařem dále spolupracovat při vyhledávání a realizování obchodních případů. Tato činnost bude prováděna z pozice nezávislého poradce a zprostředkovatele, díky čemuž bude BAUER TECHNICS těžit ze zkušeností a schopností Karla Líkaře.  

„Tímto bych chtěl jménem celého vedení společnosti Karlovi poděkovat za jeho dlouholetou práci. Za 20 let, kdy stál ve vedení, přispěl významně k budování a rozvoji společnosti. Jsem přesvědčen, že naše spolupráce bude i nadále prospěšná a osobně se na ni těším,“ říká Pavel Rampír, předseda představenstva BAUER TECHNICS.

Karel Líkař k tomu dodává: “Uplynulá léta v BAUER TECHNICS byla neocenitelnou životní zkušeností. Budování firmy, která byla nositelem toho nejmodernějšího know-how a stala se jedním z nejvýznamnějších českých specialistů na stavby a technologické systémy pro velké zemědělské farmy, bylo ohromnou výzvou a jsem rád, že budu mít možnost v rozvoji firmy i nadále pokračovat.“

O BAUER TECHNICS
BAUER TECHNICS a. s. je inženýringově-výrobní společnost projektující a dodávající na klíč komplexní řešení pro oblast živočišné výroby (zejména farmy pro chov prasat, skotu a drůbeže). Export představuje 80 - 90 % dodávek společnosti. Podíl vlastní výroby na dodávkách činí 10–20 %. Dodávky společnosti směřují zejména do Ruska, Běloruska, Kazachstánu a dalších postsovětských zemí, kde i přes politické turbulence a ekonomické obtíže přetrvává silná poptávka po modernizaci zařízení pro oblast rostlinné a živočišné výroby. V Rusku a Bělorusku má firma vlastní pobočky.