menu
Akvizice portfolia nemovitostního fondu Conwert Immobilien Gruppe

Tiskové zprávy

Akvizice portfolia nemovitostního fondu Conwert Immobilien Gruppe

RSBC Group podnikatele Roberta Schönfelda oznamuje uzavření významné realitní transakce. JV partnerem akvizice a poskytovatelem akvizičního financování je společnost Odyssey 44, rodinný fond Martina Kúšika.

Dne 21. prosince 2015 byla formou joint venture podniku realizována akvizice jednoho z největších realitních portfolií v České republice od rakouského nemovitostního fondu Conwert Immobilien Gruppe.
Realitní portfolio zahrnuje několik desítek komerčních i rezidenčních nemovitostí v Praze, Brně, Plzni a Ostravě. Tržní hodnota portfolia je několik desítek mil Eur. Smluvní strany se dohodly, že nebudou zveřejňovat další detaily transakce.

Rakouský nemovitostní fond Conwert se dlouhodobě zaměřuje na posílení svých aktivit v Německu a Rakousku a z těchto důvodů se rozhodl stáhnout z českého trhu. Nemovitosti, které fond doposud vlastnil, jsou velmi dobře zainvestovány. Akvizice realitního portfolia od Conwertu přináší RSBC jedinečnou příležitost expanze svých aktivit v oblasti vlastnictví i aktivní správy nemovitostí.

Aktivní roli společného podniku převezme RSBC, jejíž aktivity budou dále spočívat v celkové správě tohoto velkého portfolia a následném prodeji vybraných nemovitostí prostřednictvím realitních kanceláří sítě CENTURY 21, kterou má skupina RSBC též ve svém portfoliu.

Společnost Odyssey 44 se rozhodla využít příležitosti ke krátkodobému zhodnocení volných prostředků a podílet se na financování transakce, aniž by tímto krokem měnila svou dlouhodobou investiční filozofii.