menu
Skupina RSBC vstoupila na kapitálové trhy v České republice

Tiskové zprávy

Skupina RSBC vstoupila na kapitálové trhy v České republice

Nadnárodní finanční skupina RSBC českého podnikatele a filantropa Roberta Schönfelda vstoupila na pražskou Burzu cenných papírů. V první fázi vydala pětileté zajištěné dluhopisy v celkové nominální hodnotě 339 milionů Kč.

O dluhopisy s fixní sazbou 4,716 % byl na burze velký zájem. Z 63 % byly prodány institucionálním investorům, z 23 % klientům privátního bankovnictví a z 14 % bankovním institucím. „O vysoké atraktivitě našich dluhopisů svědčí to, že hned v první fázi o ně projevili zájem i vyloženě konzervativní investoři jako banky,“ uvádí finanční ředitel RSBC Jan Ditz.

Manažerem emise byla Česká spořitelna, která bude dále působit jako její zajišťovací agent. Emitentem dluhopisů je RSBC Invest s.r.o. V další fázi nabídky plánuje prodat zbývající dluhopisy až do celkového maximálního objemu 408 milionů Kč. Získané výnosy budou využity k refinancování úvěru a nemovitostních akvizičních aktivit skupiny.

RSBC je soukromá investiční skupina, která vznikla v roce 1998 jako správce restituovaného majetku rodiny Schönfeldů. Dlouhodobě se orientuje na investice do průmyslu, zemědělství, komerčních a residenčních nemovitostí a nových technologií.

Klíčovou investiční oblast skupiny RSBC představuje realitní portfolio. Aktuálně skupina spravuje nemovitosti v tržní hodnotě dvou miliard Kč a o rozloze 55 tisíc m2. Součást portfolia skupiny tvoří rezidenční, kancelářské a obchodní objekty, zemědělská půda a dále společnosti poskytující komplexní profesionální služby spojené s akvizicí, správou a prodejem nemovitostí. Aktuálně působí RSBC jako nemovitostní správce fondů společnosti Patria a Generali v České republice.