menu
Patria Residenční fond I odkoupil od skupiny RSBC portfolio čtyř nemovitostí

Tiskové zprávy

Patria Residenční fond I odkoupil od skupiny RSBC portfolio čtyř nemovitostí

Patria Residenční Fond I (uzavřený podílový fond), který obhospodařuje Patria investiční společnost, a.s. koupil od skupiny RSBC portfolio čtyř nemovitostí převážně rezidenčního využití v Brně a Plzni. Část portfolia disponuje také maloobchodními a kancelářskými plochami. Akvírované nemovitosti mají pronajímatelnou plochu přes 13tisíc m² a jsou obsazeny více než 130 nájemci. Správcem nemovitostí je RSBC Nemovitostní, a.s., která má s property a facility managementem těchto, ale i mnoha dalších nemovitostí dlouholeté zkušenosti.

„Portfolio je tvořené zčásti moderními objekty a zčásti historickými kvalitně zrekonstruovanými nemovitostmi v centru měst nebo v jejich nedaleké vzdálenosti a těší se dlouhodobě velmi vysoké obsazenosti stabilními nájemci na úrovni nad 90 %. Do budoucna můžeme v těchto lokalitách očekávat atraktivní zhodnocení dané vysokou poptávkou po nájemním bydlení. Tento trend se nám při sjednávání nových smluv nebo renegociací stávajících potvrzuje,“ uvedla Nina Kozáková, členka představenstva Patria investiční společnosti zodpovědná za asset management a akvizice.

„O Patria Residenční Fond I byl mezi investory Privátního bankovnictví a Wealth Office skupiny ČSOB mimořádný zájem. Fond se stal ideálním řešením pro kvalifikované investory, které lákají investice do reálných aktiv s vysokým potenciálem udržení hodnoty v dlouhodobém časovém horizontu a zároveň cílí na vyšší výnos, než na jaký jsou naši klienti zvyklí u finančních aktiv,“ doplnil Pavel Tichý, předseda představenstva Patria investiční společnosti a ředitel Wealth office v ČSOB.

Kupujícího při transakci zastupovala právní kancelář CMS Cameron McKenna. Patria investiční společnost je v současné době velmi aktivní ve vyhledávání dalších příležitostí zapadajících do investiční strategie zaměřené na kvalitní nemovitosti v atraktivních lokalitách s vysokou obsazeností, bonitními nájemci a s výhledem stabilního příjmu.

zdroj: TZ Pratria investiční společnost, Nina Kozáková