menu
RSBC získala podíl v britské technologicky vzdělávací společnosti Proversity

Tiskové zprávy

RSBC získala podíl v britské technologicky vzdělávací společnosti Proversity

RSBC získala významný menšinový podíl v Proversity, britské technologicky vzdělávací společnosti zabývající se náborem zaměstnanců a jejich profesním rozvojem. Akvizicí v objemu 1 milion GBP se tak RSBC zařadila po bok španělského telco operátora Telefónica, která do projektu též investovala a to prostřednictvím svého fondu Wayra. Smluvní strany se dohodly, že nebudou zveřejňovat další detaily transakce.

Strategickým cílem transakce je investice do společnosti, která zaujímá unikátní postavení na trhu vzdělávacích technologií. Proversity je londýnská startupová společnost založená před dvěma lety. Proversity začala původně podnikat v rámci londýnského Google kampusu, kde zaujala fond rizikového kapitálu Wayra patřící španělské Telefónice. Společnost poskytuje digitální platformu, která řeší nesoulad mezi dovednostmi absolventů a požadavky zaměstnavatelů. Mezi její klienty patří například spol. the bank of England, Lloyds Bank, Network Rail, aj.

V říjnu tohoto roku získala Proversity britskou cenu Global EdTech Startups Awards, což z ní udělalo jeden z nejslibnějších britských startupů v oblasti vzdělávacích technologií poskytující přelomová výuková řešení. Richard Branson, britský podnikatel a miliardář, vyzdvihuje přednosti námi spoluvlastněné Proversity jak na svém Twitteru tak oficiálních stránkách společnosti Virgin. Ceremoniální podpis smlouvy mezi Proversity a RSBC proběhl za účasti člena britské královské rodiny, jeho královské Výsosti vévody z Yorku, prince Andrewa.

„Proversity využije investici na další růst společnosti. Zaměří se na klíčové procesy náboru lidí do prodejních, finančních a technologických týmů, bude rozvíjet technologickou platformu, uživatelské rozhraní a realizovat důležité technologické pokroky“ říká pan Chris Kottnauer, partner skupiny RSBC. Z pohledu RSBC se jedná o první venture kapitál investici s cílem diverzifikace vlastního portfolia skupiny. CEO skupiny RSBC, Robert Schönfeld, bude zastávat pozici člena představenstva společnosti Proversity.