menu
International School of Music and Fine Arts Prague

International School of Music and Fine Arts Prague

International School of Music and Fine Arts Prague

 

Robert Schönfeld, CEO skupiny RSBC, založil v roce 1998 v Praze mezinárodní uměleckou školu International School of Music and Fine Arts. Tato škola je špičkovým vzdělávacím zařízením pro české i mezinárodní studenty. Její osnovy vycházejí z progresivních a zábavných metod, které umožňují dětem i dospělým zažívat radost z realizace jejich tvůrčího potenciálu. Základním konceptem školy bylo podpořit a zapojit do pedagogického sboru učitelů ty nejtalentovanější české inteprety, což se díky flexibilním rozvrhovým podmínkám školy úspěšně podařilo. Účelem otevření mezinárodní školy se zaměřením na výuku hudby, tance a výtvarného umění byla snaha nabídnout vzdělání na nejvyšší úrovni nejen těm, kteří usilují o profesionální kariéru, ale i těm, které jednoduše těší věnovat se hudbě a umění pod špičkovým vedením. Škola propojuje své studenty se skvělými českými i zahraničními interprety také v rámci svých koncertů a tanečních představení, na kterých studenti a profesionální umělci vystupují společně. Během své více než dvacetileté existence na škole studovalo více než 10 000 žáků a uskutečnilo se více než 680 koncertů, tanečních vystoupení a výtvarných výstav.

 

www.musicschoolprague.com