menu
Residence u Radimského Mlýna

Residence u Radimského Mlýna

Residence u Radimského Mlýna

Rezidenční projekt v centru města Kolín zahrnuje citlivou rekonstrukci historické budovy Radimského mlýna, jehož základy byly položeny již na konci 13. století. 

Na ni naváže výstavba 13 moderních bytových domů o celkové ploše 25.000 m2. Jako součást obytného komplexu na břehu řeky Labe vznikne komfortní zázemí pro obyvatele v podobě restaurací, menších obchodů, dětského hřiště, cyklostezky a parku. Územní plán v souladu s projektem je schválen.

V dubnu roku 2021 se nám podařilo získat platné územní rozhodnutí. Následovat bude fáze získání stavebního povolení a započetí samotné výstavby se očekává v 1.čtvrtletí roku 2022. 

Více info na www.radimsky-mlyn.cz