menu
Conwert

Conwert

Conwert

V prosinci 2015 uskutečnila skupina RSBC formou joint venture akvizici jednoho z největších realitních portfolií v České republice od rakouského nemovitostního fondu Conwert Immobilien Gruppe. V době akvizice portfolio zahrnovalo celkem 28 nemovitostí v Praze, Brně, Plzni a Ostravě s celkovou pronajímatelnou plochou 45 000 m2.

Akvizice realitního portfolia Conwert přinesla RSBC jedinečnou příležitost k rozšíření svých aktivit v oblasti vlastnictví i aktivní správy nemovitostí. Díky připravenosti, kontaktům na domácím investičním trhu, odhodlání, a tvrdé práci, se podařilo nastavit vhodnou strategii a s předstihem dosáhnout stanovených cílů. Výsledkem je nejen výrazné zhodnocení vložených investic, ale i navázání spolupráce s významnými investičními fondy, které skupině v budoucnu přinesou další investiční příležitosti (Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. a dále Patria Residenční Fond I, uzavřený podílový fond Patria investiční společnosti, a.s.).