menu
PACTIO INVEST

PACTIO INVEST

Jsme soukromý investiční boutique zaměřující se na projekty a poradenství ve vybraných oborech z oblasti výroby a služeb. Vyhledáváme příležitosti v podobě investic do malých a středních firem, poskytujeme růstový kapitál nebo finanční prostředky pro refinancování a s partnery sdílíme naše mnohaleté zkušenosti v oblastech strategického řízení firem, financování a provozních restrukturalizací.

Zajímají nás zejména investice do malých a středních firem, které mají perspektivní výrobky nebo silné produktové portfolio. Preferovanými obory jsou nemovitosti, průmyslová výroba, zemědělství, zdravotnictví, finance a oblast pohledávek. Obvyklá výše potřeby vlastního kapitálu na jeden projekt zpravidla nepřevyšuje částku 5 mil. eur. Základní kapitál společnosti představují soukromé prostředky dlouhodobého charakteru, investiční horizont transakcí proto není limitován povahou financování. Při iniciaci projektů jsme flexibilní ohledně struktury transakcí.

Kromě České republiky aktivně vyhledáváme a realizujeme investice i v jiných zemích střední a jihovýchodní Evropy. V oblasti fúzí a akvizic jsme schopni poskytnout partnerům konzultační a poradenské služby i ve Slovinsku a Chorvatsku.

PACTIO INVEST
LEVITICUS CARDIO
LEVITICUS-CARDIO.COM

Leviticus Cardio je izraelský start-up, jenž disponuje technologií pro bezdrátové nabíjení srdečního implantátu. Společnost vyvinula a úspěšně otestovala inovativní technologii, jejímž cílem je výrazně snížit pravděpodobnost komplikací (infekcí) po transplantaci umělého srdce a současně podstatně zvýšit komfort pacientů, kteří musí tento zákrok podstoupit. V současné době se dokončuje vývoj produktu a společně se strategickými partnery připravuje testování a první operace s použitím této technologie na člověku. Skupina RSBC se projektu účastní prostřednictvím své investice do společnosti Pactio Invest.

PACTIO INVEST
MEDICEM
MEDICEM.COM

Společnost MEDICEM Group se zabývá vývojem, výrobou a distribucí inovativních zdravotnických výrobků. Zaměřuje se zejména na oblasti gynekologie (pre-indukce porodu, aborce) a oftalmologie (intraokulární čočky pro léčbu šedého zákalu a krátkozrakosti). V obou těchto oborech se jedná o celosvětově jedinečné výrobky s výrazným tržním potenciálem. Veškeré knowhow společnosti je založené na českém výzkumu realizovaném českým týmem odborníků. Skupina RSBC se projektu účastní prostřednictvím své investice do společnosti Pactio Invest.

PACTIO INVEST
SIMPLECELL
SIMPLECELL.EU

SimpleCell Networks je operátorem sítě internetu věcí (IoT) v ČR, což je segment, který by měl v příštích letech zažít mohutný rozvoj. Firma funguje na bázi technologie Sigfox a v současné době její síť pokrývá 93 % populace a 89 % území České republiky. Typickými klienty, kteří by měli využívat síť SimpleCell, jsou společnosti působící v oblastech energetiky, vodárenství, pojišťovnictví, zemědělství, logistiky, zabezpečení objektů, facility managementu a další. SimpleCell Networks již podepsala první komerční kontrakty ve sférách smart cities (např. projekt parkování v Liberci s ČD Telematika), pojišťovnictví a vodního a energetického hospodářství. VÍCE

Skupina RSBC se projektu účastní prostřednictvím své investice do společnosti Pactio Invest.

PACTIO INVEST
EG ENGINEERING
EGENGINEERING.CZ

Společnost EG Engineering se zaměřuje na projektování, řízení a dodávky investičních celků v energetice, plynu, odpadovém hospodářství a průmyslové infrastruktuře. Projekt je založen na dlouholetých manažerských a odborných zkušenostech týmu, jenž byl za účelem realizace investičního záměru vytvořen. Skupina RSBC se projektu účastní prostřednictvím své investice do společnosti Pactio Invest.

PACTIO INVEST
REALITNÍ PROJEKT DOLNÍ BŘEŽANY
NOVEBYTYBREZANY.CZ

V říjnu 2017 jsme převzali developerský projekt Centrum Dolní Břežany, jehož součástí je dům o 21 bytových jednotkách s 1000 m² retailového prostoru v přízemí nemovitosti a 36 retailových jednotek lemujících nově vzniklé centrum Dolních Břežan. Jde o lokalitu se silnou poptávkou po novém bydlení a po související infrastruktuře. Prodej dokončených bytů byl zahájen počátkem roku 2018, většina nebytových prostor již byla pronajata. Skupina RSBC se projektu účastní prostřednictvím své investice do společnosti Pactio Invest.