menu
VENTURE CAPITAL

VENTURE CAPITAL

Nové technologie a postupy se v současnosti stále více prosazují do běžného života a jsme rádi, že skupina RSBC může být u toho. Naše investice v oblasti venture capital jsou zaměřeny zejména na podporu inovativních technologií, které mají ambice a potenciál celosvětového rozšíření nebo mohou v příštích letech nalézt široké uplatnění. Typicky investujeme již v počáteční fázi, kdy mladé firmy hledají kapitál pro rozšíření svých aktivit na nové trhy nebo na rozvoj a komercionalizaci produktů. Dosud realizované venture capital projekty směřují zejména do oblastí vzdělávání a zdravotnictví, ale nejsme sektorově vyhraněni a aktivně vyhledáváme příležitosti i z jiných oborů.