menu
Zemědělský průmysl

Zemědělský průmysl

 

Oblast zemědělství je zastoupena investicemi do vinařství, rybníkářství, lesnictví, zemědělských družstev a společností, které na zemědělskou výrobu velmi úzce navazují nebo s ní spolupracují.

Rostoucí požadavky společnosti na potravinářství a kvalitu stravování vyžadují soustavný růst investic v oblasti zemědělského průmyslu. Tento trend je patrný zejména ve východoevropských a post-sovětských zemích, kde se k tomu připojuje i celkově špatný stav sektoru a populační růst. RSBC proto vyhledává i takové investice, které na zemědělskou výrobu přímo či nepřímo navazují. Jde zejména o dodavatele zemědělské techniky a zařízení, kteří se mohou na předpokládaných rostoucích investicích podílet.