menu
Zemědělská půda

Zemědělská půda

 

Zabýváme se nákupem, prodejem a správou zemědělské půdy. Naši kvalifikovaní odborníci se zkušenostmi ze všech oblastí potřebných pro tyto činnosti zajistili v letech 2014 a 2015 výhodný nákup více než 1 000 ha kvalitní zemědělské půdy po celém území České republiky. Spolupráce se sítí CENTURY 21 nám navíc zajišťuje možnost zajímavých investičních příležitostí v oblasti zemědělství i do budoucna. Naše specializace, dlouhodobé a soustavné působení v oblasti zemědělských nemovitostí, nám dává přehled o situaci na trhu s touto komoditou.

V oblasti správy zemědělské půdy efektivně zajišťujeme zejména optimalizaci nájemních vztahů, zajištění daňových povinností a zvyšování výnosu z pachtovného dle současných tržních podmínek. Neméně podstatnou částí související se správou je i scelování pozemků do větších celků, a to prostřednictvím dokupování sousedních pozemků či prostřednictvím směn. V oblasti správy půdy spolupracujeme s více než 300 hospodáři a podnikateli v zemědělství.