menu
Private equity

Private equity

 

Oblast private equity je v současnosti nejrychleji se rozvíjející částí RSBC. Posílený investiční tým skupiny vyhledává zejména soukromé firmy, které vhodným způsobem navazují na ostatní aktivity RSBC, umožňují zvýšení přidané hodnoty prostřednictvím vertikální integrace činností nebo představují možnost efektivního zhodnocení finančních prostředků. Za zajímavé považujeme zejména společnosti, které mají potenciál silného interního růstu nebo jejichž aktivity je možné výhodně rozvíjet formou akvizic. Mimo jiné jde i o firmy, které mají dobrý výrobní program, ale růstu brání nedostatek pracovního a rozvojového kapitálu nebo vysoké zadlužení. Část investic směřuje i do oblasti „venture capital“, kde RSBC investuje do nových firem (start-ups) se zajímavým produktem, službou nebo nápadem.